Menu

Disclaimer

Statutaire zetel: Stockholm, Zweden
Reg. nr.: 556012-6293

In dit document zijn verwijzingen naar “Essity”, “ons” of “we/wij” verwijzingen naar Essity (publ) als provider van deze webpagina (“Site”) tenzij een bepaalde Site of andere service een andere onderneming vermeldt, waardoor “Essity” naar deze onderneming verwijst. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met betrekking tot Sites en andere services die naar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen.

Met betrekking tot het aanbieden van haar Site en deze gebruiksvoorwaarden hanteert Essity het Zweedse recht. Bedenk, aangezien de Essity Group wereldwijd ondernemingen heeft, wel dat als er een ander bedrijf wordt vermeld als provider van een bepaalde Site of service, de nationale wetgeving van het land waarin deze onderneming gevestigd is andersoortige of aanvullende bepalingen kan voorschrijven. In dergelijke situaties geldt de nationale geldende wetgeving en wordt deze voor zover vereist door deze onderneming nageleefd.